Kontakt und Suche anzeigen
Navigation anzeigen

Ochrona danych osobowych

Cieszymy się z każdej wizyty na naszej stronie, dlatego też ochrona danych osobowych pozyskiwanych w trakcie odwiedzin na naszej stronie, jak i podczas kontaktu z naszą firmą drogą elektroniczną w całym procesie gromadzenia, przetwarzania i ich wykorzystywania jest dla nas bardzo ważna.  

Państwa dane są chronione w ramach aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Poniżej znajdują się informacje, jakie dane są gromadzone podczas wizyty na naszej stronie i po nawiązaniu kontaktu z Fliesen Lehmann, oraz w jaki sposób te dane bedą wykorzystywane. Państwa zgoda na  te warunki ochrony danych osobowych jest zapisywana podczas wysyłania jednego z naszych formularzy internetowych.     

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Każde wejście na naszą stronę i każde ściągnięcie danych z naszej strony jest zapisywane przez Google Analytics. Gromadzenie jest podyktowanymi wewnetrznymi celami statystycznymi i systemowym.  Zapisywane są: nazwa ściąganego pliku, data i godzina, transfer danych, informacja o ściągnięciu zakończonym sukcesem, przeglądarka internetowa oraz domena z której miało miejsce zapytanie. Dodatkowo są zapisywane adresy IP komputerów oraz ściezki dostępu.   

Pozostałe dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na ich zbieranie, np. w trakcie rejestracji, zapytania, lub w trakcie wypelniania jednego z naszych formularzy na tej stronie internetowej.  

Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, menedżera tagów firmy Google Inc., zwanego tutaj dalej Google. Google Analytics używa z kolei tzw. "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze umożliwiajace analizę korzystania z tej strony. Informacje wytworzone przez Cookie dotyczące korzystania z tej strony (włącznie z adresem IP) są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji, aby móc dokonać oceny aktywnosci korzystania z tej strony, oraz aby móc świadczyć inne powiązane usługi oraz sporzadzić raport z aktywności na stronie.  Google może także przesyłać te dane osobom trzecim, o ile jest to prawnie konieczne i jesli te dane są przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie Google.

Google nie łączy w żadnym wypadku Państwa adresu IP z innymi danymi. Instalację plików cookie (ciasteczek) można uniemożliwić za pomocą odpowiednich ustawień systemowych przeglądarki, jednakże w takim wypadku nie bedzię możliwe korzystanie ze wszystkich opcji tej strony internetowej. Wraz z korzystaniem z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych przez Google w sposób oraz w celu jak zostało to wczesniej podane. 

Wysyłka newsletterów

Otrzymanie naszego newslettera jest zapisywane za pomocą specjalnego programu komputerowego. Ich zapis służy wewnetrznym systemowym i statystycznym celem. Zapisywane są otwarcie newslettera oraz przypisany do danego otwarcia i kliknięcia odpowiedni adres mailowy.   

Pozostałe dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na ich zbieranie, np. w trakcie rejestracji, zapytania, lub w trakcie wypelniania jednego z naszych formularzy na tej stronie internetowej. 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

O ile zostaną nam udostepnione dane osobowe to są one wykorzystwyane celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, prawidłowej realizacji zawartych umów, administracji technicznej oraz wysyłki newsletterów. W każdym czasie przysługuje Państwo prawo do złożenia sprzeciwu z mocą natychmiastową wobec dalszego wykorzystywania danych osobowych - nie tylko odnośnie każdego z rodzajów wykorzystywania, ale także w zakresie częsciowych obszarów tu wymienionej komunikacji firmy Fliesen Lehmann.   

Pastwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, jeśli jest konieczne dla celów realizacji umów - a w szczególności dotyczy to przekazania danych zamawiajacego do dostawcy lub podwykonawcy, lub dla celów rozliczeniowych. W każdym czasie przysługuje Państwo prawo do złożenia sprzeciwu z mocą natychmiastową wobec dalszego wykorzystywania swych danych osobowych 

Usunięcie zgromadzonych danych osobowych ma miejsce z chwilą złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich gromadzenia, a także gdy ich dlasza znajomość dla wymienionych celów nie jest już konieczna, lub gdy też ich gromadzenie nie jest dopuszczalne prawnie z innych powodów.

Powiązanie z mediami społecznościowymi jak Facebook, Twitter i Google+

Na naszej stronie znajdują sie wbudowane funkcjonalności Twittera. Funkcjonalności te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wraz z korzystaniem z twittera i funkcji "Re-Tweet" ma miejsce powiązanie odwiedzanych przez Państwa stron z kontem na twitterze oraz ich udostępnienie innym użytkownikom, tym samym ma miejsce przesłanie danych do Twiitera.   

Informujemy, iż my, jako dostawca strony nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazywanych danych, jak i również ich użytkowania przez Twitter.  Pozostałe dane na ten temat znadują sie w zakładce danych osobwych twittera pod adresem http://twitter.com/privacy. Państwa ustawienia danych osobowych na Twitterze moga byc zmienione w ustawieniach konta pod adresem: http://twitter.com/account/settings.

Na naszych stronach znajdują się także wbudowane wtyczki mediów społecznościowych Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczkę facebooka można rozpoznać po logo facebooka lub przycisku "lubię to". Wykaz wtyczek facebooka znaduje się pod tym adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wraz z odwiedzinami na naszej stronie ma miejsce za pomocą wtyczek nawiązanie bezpośredniego połączenia pomiędzy Waszą przeglądarką a serwerem facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje o adresie IP z którego miała miejsca wizyta. Wraz z kliknięciem przycisku "Like" pod warunkiem jednoczesnego bycia zalogowanym na facebooku możliwe jest podlinkowanie treści zawartych na naszej stronie na indywidaulnym profilu facebooka. W ten sposób może Facebook przyporzadkować wizytę na naszej stronie do konkretnego konta użytkownika.  

Informujemy, iż my, jako dostawca strony nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazywanych danych, jak i również ich użytkowania przez Facebook. Pozostałe dane na ten temat znadują sie w zakładce danych osobowych Facebooka pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php 

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook dokonywał przyporzadkowania wizyt na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka prosimy wylogować się wcześniej ze swego konta użytkownika. 

Prawo do informacji

Chętnie przekażemy Państwu informacje na temat zgromadzonych danych dotyczących Państwa osoby na wcześniejszy pisemny wniosek.

Informacja na temat bezpieczeństwa danych

Zapewniamy, iż podejmujemy wszelkie działania techniczne i organizacyjne, aby Wasze dane osobowe były gromadzone w taki sposób, aby były niedostępne dla osób trzecich. W wypadku komunikacji drogą mailową możemy zagwarantować Państwu  wprawedzie bezpieczeństwo danych, jednak nie w pełnym zakresie, dlatego też w wypadku informacji poufnych radzimy korzystać z poczty tradycyjnej.   


październik, sierpień 2013